Oprava fasády

Milí spoluobčané, mnozí z vás si jistě povšimli, že v období 24.4.2018 – 7.8.2018 proběhla obnova fasády západní věže. Vedle dojmu estetického došlo především k zakrytí železných táhel, které svazují věž z důvodu udržení statiky. Celková částka za tyto stavební práce činí 1.000 000 Kč. V rámci programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ nám byla přidělena ministerstvem zemědělství formou dotace částka 687 127 Kč. Spolek Kostel Sýčina,z.s. přispěl částkou 100 000 Kč, Město Dobrovice 50 000 Kč a farnost Dobrovice 162 873 Kč.

Dále bylo třeba opravit vnější plášť kostela tak, aby nezatékalo za pravý boční oltář s vyobrazením sv. Ludmily. Na tuto opravu poskytla přímé finanční prostředky Obec Nepřevázka částkou 20 000 Kč.

Děkujeme tedy všem, kteří se podílejí na záchraně této význačné památky a dále podporují průběžně činnost spolku sponzorskými dary: Město Dobrovice, Obec Nepřevázka, Obec Vinařice, Obec Němčice, Tereos TTD, a.s., Mosolf Automobillogistik,s.r.o., Agroel,s.r.o.,

Mudr. Alena Štolcová a Václav Pavlíček SHR z Němčic .

Náš spolek i nadále vyvíjí koncertní činnost. Ku příležitosti svátku sv. Václava zve všechny příznivce na koncert pořádaný v sobotu dne 29.9.2018 od 18.00 hod, kde vystoupí česká sopranistka s vynikajícím běloruským akordeonistou, hostem bude herečka Kateřina Brožová.

 

Blanka Formáčková

správce spolku